Jitka Šišková úvod

Úvod

Profil

Specializace

Služby

Ceník

Kontakt

Specialista na dopravní nehody a dopravní trestné činy

Stali jste se účastníkem dopravní nehody a nechcete
být označeni za jejího viníka?

 

Spáchali jste dopravní trestný čin a obáváte se uložení vysokého trestu?

 

Byla vám při dopravní nehodě způsobena újma na
zdraví či majetku?

Nabízíme Vám vysoce odborné právní zastoupení
jak v trestním či přestupkovém řízení, tak i při
vymáhání náhrady škody u pojišťovny.

Advokátní kancelář Mgr. Jitky Nedvídkové poskytuje vysoce kvalitní právní služby ve všech oblastech práva (občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, trestní právo, správní právo, právo nemovitostí), přičemž dlouhodobě usiluje o specializaci ve vybraných oblastech práva, a to zejména v oblasti dopravního práva - dopravních přestupků, dopravních trestných činů a náhrad škod na zdraví, kdy zastupuje poškozené a pozůstalé po obětech dopravních nehod.

 

Advokátní kancelář poskytuje zastupování před soudy, rozhodci nebo správními orgány všech stupňů a ve všech stádiích soudního či mimosoudního řízení. Zastupujeme klienty v rámci celé České republiky.

 

V rámci poskytovaných právních služeb Vám naše kancelář dále nabízí možnost využití advokátní úschovy, ověření pravosti podpisu či autorizované konverze dokumentů.

 

Předností naší kanceláře je individuální přístup ke klientovi a schopnost maximálního využití profesních znalostí. V naší advokátní kanceláři naleznete zcela profesionální přístup bez ohledu na to, zda jste velkou společností, středním či menším podnikem nebo fyzickou osobou. Jsme si vědomi toho, že dnešní doba vyžaduje komplexní řešení, proto úzce spolupracujeme s kvalitními odborníky z mnoha souvisejících oborů – znalci, ekonomy, daňovými poradci, notáři apod.

Mgr. Jitka Nedvídková, Palackého 518/14, 769 01 Holešov, tel.: +420 737 168 657, e-mail: nedvidkova@aknedvidkova.cz